SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Sürdürülebilirlik, hem kendi organizasyonumuzu, üretimimizi, lojistiğimizi, hem de markalara, perakendecilere ve onların endüstri ortaklarına sunduğumuz ürün ve hizmetlere nasıl yürüdüğümüz konusundaki taahhüdümüzdür.
Uras’ın sürdürülebilirlik sektöründe liderliğe olan bağlılığı değerlerimizde gizlidir. Ekonomik başarı, çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk arasındaki denge, onlarca yıldır kurumsal kültürümüzün merkezinde yer almaktadır. Bu yaklaşım tüm işletme birimleri ve fonksiyonlar için geçerlidir.

En değerli kaynağımızı koruyoruz
Ürünlerimizin üretiminde ve kullanımında su hayati öneme sahiptir. Uras için temel bir gereksinimdir.

Üretimde su kullanımının azaltılması
Su güvenliği mümkün ve suyu tersine çevirmek mümkün, üretim süreçlerimizi yeniden düzenledik, yeni tesislerimizi buna göre tasarladık. Ar – Ge, Mühendislik ve Üretim ekiplerimiz su arıtma teknolojisinde temizlik / sanitasyon ve filtreleme / ayarlama için mevcut olan yenilikler geliştirmeye devam ediyor.

Sıfır atık elde etmek için çalışıyoruz
Geleceğe ve atık toplama alanına herhangi bir üretim atığı göndermeyeceğiz. Uzun
vadeli vizyonumuzun ana hedefi budur. Yenilikçi fikirlerimiz ve ortaklıklar sayesinde kısa sürede çok yol kat ettik. Ama yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz!
Türkiye’de bulunan tesisimiz neredeyse sıfır üretim atığı ile çalışmaktadır.

Yenilenebilir kaynaklarla çalışmak
Yenilenebilir enerjinin takip edilmesi ve sorumlulukla kullanılması gerektiğine
inanıyoruz. Bunun için yeni verimli kullanım biçimlerini araştırıyoruz, uzmanlarla
işbirliği yapıyoruz, gelecek için çalışıyoruz.

Amacımız, gelecek nesillerin yaşamlarını iyileştirmektir. Bu bakış açısı ve sorumluluk duygusu, her geçen gün artacağımız yenilenebilir kaynakların kullanımı hakkında uzun vadeli düşünmeyi gerektirir. Bu konudaki duyarlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz; çünkü eğer kolektif davranışımız korumaya odaklanmıyorsa, bugün ‘yenilenebilir’ bir kaynağın yarın ‘kaybolabileceğini’ biliyoruz. Bir gün tüm tesislerimizde % 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz.