SOSYAL SORUMLULUK


Sorumluluk Sahibi Bir Şirket Olmak

Her zaman, işletmelerin içinde bulundukları toplumlara olumlu etki bırakmaları gerektiğine inandık.

Çeşitlilik

Bizler, çeşitliliğin değerli olduğu ve saygı gördüğü bir kültürü yaşatmayı ilke edindik. Bu yüzden, tüm çalışmalarımızda çeşitliliği esas ilke olarak alıyoruz.

İnsanlara değer veren ve saygı duyan bir işyeri yaratmayı ilke edindik. Bu ilke doğrultusunda çalışanlarımızın işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamaya gayret ediyoruz.

Diğer yandan, sadece çalışanlarımız için değil büyüyen iş hacmimiz ile yerel tedarikçilere de pozitif katkı sağlıyoruz. Türkiye’de çalıştığımız 300’ün üzerinde lokal firma ile tekstil sektörü için ciddi ekonomik ve sosyal faydalar sağlıyoruz.

Etik Ticaret

Dünyamız için daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olmak adına, kendimizi en yüksek kaliteye sahip, sorumlu üretim ve etik ticaret anlayışı çerçevesinde tedarik edilmiş ürünleri sunmaya adamış durumdayız.

Sorumlu üretim uygulamaları; ekonomik, sosyal ve çevresel standartlar; sektörel işbirlikleri ve sosyal gelişimi destekleyici programlarla kapsamlı bir etik satın alma yaklaşımı sergiliyoruz. Yaklaşımımızın esası, tekstil endüstrisinin, üreticilerimizin yaşam standartlarını ve yaşadıkları çevreyi iyileştirmiştir. Firmamız kalite, ekonomik hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık, sosyal sorumluluk ve çevre liderliği olmak üzere dört temel alanda kılavuz görevi görmektedir

Çevre

Çevreye bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik adına yaptığımız uygulamalar, üretimimizi büyük bir çevre bilinci ile yaptığımızı kanıtlar. Minimum su tüketimi, üretimde sıfır atık hedefi, yenilebilir kaynaklarla çalışmak, havayı kirletmeyecek teknolojilere yatırım yapmak çevreye elimizden gelen katkıyı yapmamızı sağlıyor.

Topluma Katkı

Uras, sosyal sorumluluğu; içinde bulunduğu toplumlara sosyal, çevresel ve ekonomik fayda sağlamak şeklinde tanımlar. Bu anlayış doğrultusunda, içinde bulunduğumuz yerel çevremize katkıda bulunabilmek adına Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 1997 yılından bu yana tekstil sektörünün gelişimizi desteklemek alanına odaklandık. Bu konuda çok sayıda eğitim ve ekonomik destekler sağladık.